Food, Inc.

 
Food, Inc.

ภาพยนตร์สารคดีที่เเล่าเรื่องผ่าน "ไมเคิล พอลแลน" และ "อีริค ชโลสเซอร์" บุคคลสองคนที่ติดตามวิพากษ์วิจารณ์อุตสาหกรรมการผลิตอาหารของสหรัฐฯมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยพวกเขาได้ทำการตรวจสอบอุตสาหกรรมการผลิตอาหารภาคเกษตรกรรม ก่อนจะสรุปว่าเนื้อสัตว์และพืชผักที่ถูกผลิตขึ้นจากอุตสาหกรรมดังกล่าว มีที่มาจากการเอารัดเอาเปรียบและผูกขาดทางเศรษฐกิจ ทั้งยังส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้คนและสิ่งแวดล้อม หนังสารคดีชื่อดังเรื่องนี้มีโครงเรื่องที่แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนแรก ทำการตรวจสอบอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสัตว์ (ไก่,เนื้อวัว และหมู) ซึ่งหนังเห็นว่าเป็นกระบวนการที่ไร้ซึ่งมนุษยธรรม รวมทั้งปราศจากความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ส่วนที่สอง ทำการสำรวจอุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์และพืชผัก ซึ่งหนังเห็นว่ามีความไม่ยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเช่นกัน ส่วนที่สามและส่วนสุดท้าย หนังพูดถึงอำนาจทางเศรษฐกิจและกฎหมายของเหล่าบรรษัทผลิตอาหารยักษ์ใหญ่ ซึ่งขายอาหารราคาถูกแต่เจือปนไปด้วยสารพิษ, ใช้สารเคมีอย่างมากล้น โดยเฉพาะยาฆ่าแมลงและปุ๋ย รวมทั้งทำงานประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนอเมริกันมีนิสัยในการบริโภคอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ Food, Inc. จะฉายที่โรงภาพยนตร์เฮ้าส์ อาร์ซีเอ

Food_inc_0_do7Dc7YWed54821.jpg

Food_inc_0_rpzRYBbWed55001.jpg

Food_inc_1_LFmSfenWed55053.jpg


ประวัติดารา ที่เกี่ยวข้องกับ

นักแสดง
เกรย์ เฮิร์ชเบิร์ก รับบทเป็น เกรย์ เฮิร์ชเบิร์ก
ไมเคิล พอลแลน รับบทเป็น ไมเคิล พอลแลน
อีริค ชโลสเซอร์ รับบทเป็น อีริค ชโลสเซอร์Tag : ภาพยนต์เรื่อง Food Inc. แสดงโดย เกรย์ เฮิร์ชเบิร์ก ไมเคิล พอลแลน อีริค ชโลสเซอร์
เข้าฉายเมื่อ : 11 มี.ค. 2553
ที่มา: http://www.nangdee.com
โดย : kura